Радионица везана за регистар цијена: “Припрема плана активности за 2017. годину” - ФГУ

Новости преглед

Радионица везана за регистар цијена: “Припрема плана активности за 2017. годину”

17.11.2016 12:45

У складу са планираним активностима ЦИЛАП пројекта у Требињу је у периоду од 14. до 18. 11. 2016. године одржана радионица у оквиру компоненте 3: Подршка успостављању регистра цијена.

Радионицу су водили стручњаци у овој области из Србије и Шведске гђа Марија Рашковић и г. Ханс Содерблом.

Током радионице радне групе су стручњацима представиле извршене активности које су предузели у сврху реализације или припреме пилот-пројеката. Након тога се говорило о законској регулативи, са посебним акцентом на правилник, како би се чланови радних група упознали са прописима које је потребно осигурати да би се регистар цијена некретнина могао користити на прави начин.

Други дан радионице учесници су посјетили пилот-канцеларију у подручној јединици у Требињу, а радна група из Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове РС-а је на лицу мјеста провела пар купопродајних уговора, након чега се дискутовало о уоченим проблемима/специфичностима.

Циљ радионице је био да се представљањем примјера из Србије, а у вези са корацима у имплементацији, односно обуци корисника регистра цијена, те примјера сарадње шведске геодетске управе и шведске порезне управе радним групама дадну смјернице за планирање даљњег рада у 2017. години, узимајући у обзир трајање пројекта.

Natrag