Радионица “Управљање конфликтима“ - ФГУ

Новости преглед

Радионица “Управљање конфликтима“

05.05.2015 12:39

У складу са планираним активностима ЦИЛАП пројекта у Неуму је у периоду од 3. до 5. 5. 2015. године одржана радионица “Управљање конфликтима”.

Радионица је представљала наставак рада са руководиоцима обје геодетске управе, а у вези са политикама руковођења.

Осим гђе Марије Ликсел Сталнаке, директорице ХР одјељења у Лантматериету, на радионици је у својству предавача учествовала и гђа Елизабет Луис, која у истом одјељењу има неколико година искуства у управљању конфликтима.

Управљање конфликтима је процес планирања избјегавања конфликта, када за то постоји могућност, те начин разрјешавања конфликта на учинковит и брз начин, када се исти деси. У ту сврху обрађене су сљедеће теме:

  • Различите врсте дијалога – услови за креирање учинковитог dijaloga
  • Битно познавање ствари везаних за “конфликте” и “управљање конфликтима”
  • Разлике између “такмичења” и “конфликта”
  • Чести узроци конфликта, врсте и алати за спречавање конструктивним приступом
  • Конфликти међу појединцима
  • Конфликти међу групама људи
  • Конфликти унутар групе људи
  • Управљачке процедуре и вјештине.

На радионици су представљени начини за препознавање и рјешавање конфликта међу људима, како конфликт не би постао довољно озбиљан да онемогући сарадњу и развој. Сви чланови било које организације треба да имају методе рјешавања конфликата те начин на који конфликте могу свести на минимум, начине рјешавања проблема проузрокованих конфликтима, а све у сврху да конфликт не постане озбиљна препрека у раду.

Планирање сљедећих корака и веза с прошлом радионицом одржаном у Мостару на тему „Стратегија људских ресурса“ извршено је задњи дан радионице.

У оквиру радионице одржан је и заједнички састанак представника ентитетских управа на којем се расправљало о активностима наставка ЦИЛАП пројекта (2016. – 2019.). Дефинисане су основе свих активности, а организираће се и посебна радионица (13. и 14. мај 2015. ) на којој ће се, уз помоћ шведских експерата, коначно дефинисати све активности за наставак ЦИЛАП пројекта.

 

Natrag