Радионица у склопу ЦИЛАП пројекта „Припрема за пилот пројекат и почетно разматрање о будућем развоју ИТ система за масовнu процјену“ - ФГУ

Новости преглед

Радионица у склопу ЦИЛАП пројекта „Припрема за пилот пројекат и почетно разматрање о будућем развоју ИТ система за масовнu процјену“

29.04.2020 13:51

Онлине радионица у оквиру компоненте 3 ЦИЛАП пројекта „Подршка у одржавању регистра цијена некретнина и јачање институционалне сарадње с порезним управама“ је одржана у периоду од 27.-28. априла 2020. године.

Радионицу је водио госп. Ханс Сöдерблом, стручњак из Лантмäтериета, а планирана је у склопу редовних активности које се односе на спровођење пилот пројекта. Учествовали су чланови радних група 3. компоненте ЦИЛАП пројекта из ентитетских управа за геодетске и имовинско-правне послове.

Током радионице је представљен шведски модел ИТ система за масовно процјену (ГИС ЦАМА) а разговарало се и о захтјевима за ИТ систем, анализи квалитете података и одређивању случајева употребе самих атрибута који ће утицати на процјену некретнина.

Стручњак је дао инструкције и препоруке везане за разматрање модела система и кориштење статистичких метода који ће се примјењивати на пилот пројекту.

У складу са препорукама, радне групе ће кренути разматрати захтјеве система процјене на пилоту који ће касније служити као основ за израду будућег масовног система (ГИС ЦАМА) за процјену вриједности некретнина.

Natrag