Радионица у склопу ЦИЛАП пројекта „Праћење имплементације и подршка за даљи развој Регистра цијена некретнина“ - ФГУ

Новости преглед

Радионица у склопу ЦИЛАП пројекта „Праћење имплементације и подршка за даљи развој Регистра цијена некретнина“

23.08.2019 09:20

У складу са планираним активностима ЦИЛАП пројекта у периоду од 19. до 23. августа 2019. године је одржана радионица у оквиру компоненте 3: Подршка успостави Регистра Цијена некретнина.

Радионицу је водила гђа Марија Рашковић, екперт из Србије и госп. Сöдерблом Ханс, екперт из Шведске из ове области. На радионици су учествовали чланови радних група ЦИЛАП пројекта из Федералне управе за геодетске и имовинско правне послове и Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове.

Први дио радионице започео је презентацијама анализа стамбеног тржишта од стране радних група. Током радионице разговарало се о трендовима на тржишту, анализи квалитета података и самих чимбеника који утичу на цијена стана и кућа.

Током другог дана од стране екперата дате су инструкције и препоруке везане за методологију, те упуте за практичну даљњу анализу и одређивања вриједносних зона користећи податке Регистра цијена и ГИС алате.

Такођер се разговарало и о фази продужења пројекта и о активностима које је потребно спровести ради припреме за пилот пројекат масовне процјене и израде студије за будуће активности.

Natrag