Radionica predstavnika projekta "CILAP" - ФГУ

Новости преглед

Radionica predstavnika projekta "CILAP"

28.04.2013 13:37

U Bosni i Hercegovini se provodi projekt Registracija nekretnina u BiH, koji se financira sredstvima Svjetske banke, a potpora ovom projektu je projekt "CILAP", koji predstavlja donaciju Bosni i Hercegovini od Vlade Švedske.

U sklopu toga, u Laktašima je u razdoblju od 23. do 25. travnja održana radionica predstavnika projekta "CILAP" (Lantmäteriet – Švedska) te predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske – komponenta 1 (institucionalno jačanje) i komponente 2 (razvoj ljudskih resursa). Sastanku su prisustvovali: jedan predstavnik projekta Registracija nekretnina u BiH, šest predstavnika Lantmäterieta, sedam predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i devet predstavnika Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske.

Na radionici su analizirani postojeće stanje i potrebe za institucionalno jačanje i razvoj ljudskih resursa. Doneseni su zaključci koje treba izvršiti do sljedeće radionice.

 

Natrag