Радионица о изради стратешких пословних планова (Влашић, 15. и 16. септембра 2015.) - ФГУ

Новости преглед

Радионица о изради стратешких пословних планова (Влашић, 15. и 16. септембра 2015.)

16.09.2015 13:04

У организацији ЦИЛАП (Capacity Building for Improvement of Land Administration and Procedures in BiH) пројекта 15. и 16. септембра 2015. године, у хотелу Бланка (Влашић), одржана је дводневна радионица о изради стратешких пословних планова за потребе ентитетских управа за геодетске имовинско-правне послове. Радионици су присуствовали представници ентитетских управа, на челу с директорима, представници ЦИЛАП пројекта и гости из Лантматериета (шведска геодетска управа). На радионицама одржаним током 2014. године, уз помоћ шведских експерата, договорена је методологија израде стратешког пословног плана, што је био основ за израду нацрта ентитетских стратешких пословних планова. Циљ израде ових планова је анализа постојеће организације, производа и услуга те идентификовање потреба корисника, док ће се њиховим усвајањем омогућити израда детаљних планова развоја. Један од основних документа за израду стратешког пословног плана је Нацрт политике и стратегије у сектору земљишне администрације“, који је усаглашен од стране двију ентитетских управа и представља кровни државни документ за сектор земљишне администрације у БиХ.

Представници ентитетских управа су презентовали нацрте својих планова, након чега се развила дискусија о понуђеним материјалима те су дати конкретни приједлози који ће користити унапрјеђењу понуђених нацрта. Такође, дефинисани су наредни кораци у коначној изради стратешког пословног плана.

Током радионице извршена је и финална презентација Стратегије нових референтних система и документ је званично уручен ентитетским управама.

На крају радионице истакнуто је задовољство тренутним стањем припреме и реализације круцијалних пројеката у сектору земљишне администрације који резултују подацима који су од интереса за ширу заједницу.

Natrag