РАДИОНИЦА О ИЗРАДИ СТРАТЕШКИХ ПОСЛОВНИХ ПЛАНОВА – ПРОЈЕКТ ЦИЛАП - ФГУ

Новости преглед

РАДИОНИЦА О ИЗРАДИ СТРАТЕШКИХ ПОСЛОВНИХ ПЛАНОВА – ПРОЈЕКТ ЦИЛАП

17.02.2016 11:53

У организацији ЦИЛАП (Capacity Building for Improvement of Land Administration and Procedures in BiH) пројекта 16. и 17. фебруара 2016. године, у хотелу Кардинал (Бања Врућица), одржана је дводневна радионица о изради стратешких пословних планова за потребе ентитетских управа за геодетске имовинскоправне послове. Радионици су присуствовали представници ентитетских управа, на челу с директорима, представници ЦИЛАП пројекта, те експерти из Лантматериета (шведска геодетска управа).

На претходно одржаним радионицама, током 2014. и 2015. године, уз помоћ шведских експерата, договорена је методологија израде стратешког пословног плана, што је био темељ за израду нацрта ентитетских стратешких пословних планова. Циљ израде ових планова је анализа постојеће организације, производа и услуга те идентификовање потреба корисника, док ће се њиховим усвајањем омогућити израда детаљних планова развоја. Један од основних документа за израду стратешког пословног плана је Нацрт политике и стратегије у сектору земљишне администрације, који је усаглашен од стране двију ентитетских управа и представља кровни државни документ за сектор земљишне администрације у БиХ.

Представници ентитетских управа су овом приликом презентовали нацрте својих планова, након чега се дискутовало о детаљима у понуђеним материјалима те су дати конкретни приједлози који ће користити унапрјеђењу понуђених нацрта. Такође, дефинисани су и договорени сљедећи кораци у коначној изради стратешког пословног плана, и то уз директну подршку ЦИЛАП пројекта.

Радионици је овом приликом такође присуствовао и проф. др Жељко Бачић, који ће дати свој професионални допринос изради стратешких докумената који су били предмет ове радионице у оквиру ЦИЛАП пројекта.

Natrag