РАДИОНИЦА НА ТЕМУ „УЛОГА И НАДЛЕЖНОСТИ ИНСТИТУЦИЈА КОЈЕ КООРДИНИРАЈУ УСПОСТАВУ ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА“ - ФГУ

Новости преглед

РАДИОНИЦА НА ТЕМУ „УЛОГА И НАДЛЕЖНОСТИ ИНСТИТУЦИЈА КОЈЕ КООРДИНИРАЈУ УСПОСТАВУ ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА“

29.03.2018 16:05

Радионица на тему „Улога и надлежности институција које координирају успоставу инфраструктуре просторних података“ је одржана у Гӓвлеу, Шведска од 27. до 29. марта 2018. године. Радионица је организирана у склопу имплементације ИМПУЛС пројекта који се имплементира као регионални пројекат за изградњу капацитета за успоставу ефикасне инфраструктуре просторних података у земљама Западног балкана.

Основни циљ је стјецање нових знања и размјена искустава између представника институција који су учествовали на радионици, о улози и надлежностима које координирају процес успоставе инфраструктуре просторних података.

С обзиром на то да је Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове координатор успоставе инфраструктуре просторних података ФБиХ резултати радионице ће бити од велике користи за координацију активности из ове области у ФБиХ. Федералну управу за геодетске и имовинско-правне послове су представљали помоћник директора за геоинформатику госп. Неџад Пашалић и координаторица ИМПУЛС пројекта ФБиХ гђа. Слободанка Кључанин.

Natrag