Одржан округли сто na тему „Закон о стварним правима – размјена искустава, методологија рада те уједначавање праксе” - ФГУ

Новости преглед

Одржан округли сто na тему „Закон о стварним правима – размјена искустава, методологија рада те уједначавање праксе”

16.02.2015 09:13

Како би се извршила анализа правног оквира, са посебним освртом на доношење других прописа, као и даље побољшање постојеће релевантне законске регулативе, у организацији Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове те ЦИЛАП пројекта у Сарајеву је 12. фебруара 2015. године одржан округли сто на тему „Закон о стварним правима – размјена искустава, методологија рада те уједначавање праксе“.Главни циљ округлог стола био је упознати заинтересоване са искуствима у примјени Закона о стварним правима, основним проблемима и дилемама, разлозима и начином измјене Закона у Републици Српској, те на који начин приступити усаглашавању прописа о грађевинском земљишту и сл.

Радионицу су водили локални модератори г. Душко Медић, судија Уставног суда Републике Српске, и гђа Лариса Велић, професорица Правног факултета Универзитета у Зеници. Метода, односно начин рада, била је интеракција и непосредан разговор, односно дискусија учесника из оба ентитета како би се уочили проблеми и предложила ваљана рјешења.

Први округли столови с већим бројем учесника требају се одржати у Сарајеву и Бања Луци, а након Сарајева и Бања Луке сесије би се требале одржати у Мостару, Тузли или Бијељини и Требињу, а ако буде прилике, и на другим локацијама због велике заинтересираности за тему.

С обзиром на то да у Републици Српској имају битно већа искуства у примјени Закона о стварним правима од Федерације БиХ, након сваке конструктивне дискусије донијеће се закључци и приједлози који би се могли искористити у свакодневној пракси.

Natrag