Projekat IMPULS - ФГУ

Новости преглед

Projekat IMPULS

30.06.2014 14:55

U okviru početne faze novog regionalnog projekta naziva IMPULS u Gavleu, Švedska, je održana radionica u razdoblju od 23. do 27. 6. 2014. godine.

Cilj održavanja radionice bio je definiranje načina provedbe projekta, odgovornosti pojedinih sudionika, načina komuniciranja, administracije projekta i slično. Kroz niz vježbi i diskusija radilo se na određivanju očekivanih benefita i potreba za svakog sudionika predloženog projekta.

Očekivani rezultati početne faze i početnog izvješća su:
- razrađen plan aktivnosti za cijeli projekt
- detaljan plan aktivnosti do kraja 2015. godine
- određeni prioriteti s indikatorima
- analiza utjecaja projekta na okoliš
- plan rodne ravnopravnosti za projekt.

Glavni cilj projekta je da zemlje regije imaju moderan i funkcionalan okvir za dijeljenje prostornih podataka u skladu s regionalnim i međunarodnih zahtjevima. Također, cilj je da se ubrza razvoj inovativnih INSPIRE usluga za bolje donošenje odluka te da se postigne interoperabilnost podataka i usluga. Zemlje korisnice projekta su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Srbija, Makedonija i Kosovo. Projekt IMPULS će financirati Švedska međunarodna razvojna agencija (SIDA) s Lantmäterietom (švedska geodetska uprava) kao partnerom. Državna geodetska uprava Republike Hrvatske će sudjelovati kao mlađi partner Lantmäterieta na ovom projektu.
Sljedeća pripremna radionica u okviru početne faze planirana je za održavanje također u Gavleu početkom rujna tekuće godine.

Natrag