ПРОЈЕКАТ РЕГИСТРАЦИЈЕ НЕКРЕТНИНА - ФГУ

Новости преглед

ПРОЈЕКАТ РЕГИСТРАЦИЈЕ НЕКРЕТНИНА

09.02.2018 10:58

С обзиром на велику заинтересованост грађана, Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове у наставку објављује листу катастарских опћина које су укључене у активности Пројекта регистрације некретнина и усаглашавања података о некретнинама између катастра и земљишне књиге, у циљу да се што више грађана информише и укључи у поступке успоставе земљишне књиге по новом премјеру, који се проводе у оквиру имплементације Пројекта регистрације некретнина у ФБиХ.

Табела у прилогу садржи информације о датумима објављивања огласа о најави успостављања земљишних књига. Подаци у табели ће се ажурирати са сваким новим објављивањем огласа суда.

Natrag