примопредаја геодетске опреме - ФГУ

Новости преглед

примопредаја геодетске опреме

03.03.2016 11:01

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове је у оквиру реализације Пројекта регистрације некретнина, који се проводи путем кредитних средстава Свјетске банке, те путем суфинансирања у сарадњи с локалним јединицама самоуправе и органима управе других нивоа, извршила набавку геодетске опреме намијењене за унапрјеђење рада служби надлежних за послове одржавања премјера и катастра некретнина.

Примопредаја опреме набављене путем наведених активности је извршена у просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове 2. 3. 2016. године, а том је приликом директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове г. Жељко Обрадовић све присутне представнике општинских служби у свом поздравном говору упознао с тренутним активностима и пројектима које реализује Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове.

Представници општина које су обухваћене овом набавком су истакли захвалност и подршку будућим пројектима овог типа. Такође, осигурана је и техничка подршка у периоду од једне године. Добављач опреме „ГеоВИЛД“ д.о.о. Сарајево ће према потписаном уговору бити доступан за пружање додатне помоћи и одржавање обука за рад на споменутом инструментарију.

Општине за које су овом приликом набављене тоталне станице су:

  1. Бановићи
  2. Ливно
  3. Олово
  4. Градачац.

Natrag