ПРИМОПРЕДАЈА ГЕОДЕТСКЕ ОПРЕМЕ - ФГУ

Новости преглед

ПРИМОПРЕДАЈА ГЕОДЕТСКЕ ОПРЕМЕ

19.06.2024 21:56

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је 18. јуна 2024. године организовано преузимање геодетске опреме. Предметна опрема је осигурана из средстава Пројекта регистрације некретнина- Додатно финансирање (РЕРП АФ), који се финансира кредитним средствима Међународне Банке за обнову и развој - ИБРД.

Успјешно је окончана процедура јавне набавке геодетске опреме за потребе опћинских/градских служби надлежних за геодетске послове и катастар некретнина те Федералну управу за геодетске и имовинско-правне послове, а овлаштени представници јединица локалне самоуправе (опћина Фоча – Устиколина, опћина Јабланица, опћина Томиславград, опћина Вареш, опћина Олово, град Љубушки, опћина Бужим и опћина Сански Мост) и Федералне управе су потписали цертификате о примопредаји опреме и преузели 8 ГНСС уређаја.

Опрема је набављена у циљу ефикаснијег и бољег функционисања служби надлежних за геодетске послове и катастар некретнина јединица локалне самоуправе и Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове.

Natrag