Презентација активности Федералне управе за геодетске и имовинско правне послове студентима Свеучилишта у Мостару - ФГУ

Новости преглед

Презентација активности Федералне управе за геодетске и имовинско правне послове студентима Свеучилишта у Мостару

16.03.2024 10:32

Конференција под насловом „Треба нама преко 2024“ одржана је у Мостару дана 15. фебруара 2024. године у организацији Студентског збора студената Факултета грађевинарства, архитектуре и геодезије, Свеучилишта у Мостару.

Један од предавача на овој конференцији био је и директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове госп. Жељко Обрадовић. Тема предавања била је "Успјешна земљишна администрација - основа економског развоја". Директор Обрадовић је у свом предавању студентима представио стратешке документе и стратешке циљеве сектора земљишне администрације у контексту Стратегије развоја Федерације Босне и Херцеговине.

Тачност, сигурност и поузданост података о некретнинама је основа како тржишта некретнина, тако и цјелокупне економије у свим модерним друштвима. Визија Федералне геодетске управе је изградња ефикасног, сигурног и одрживог система евиденције некретнина у Федерацији Босне и Херцеговине, уз осигурање тачности и квалитета просторних података, кроз континуирано прикупљање, одржавање и доступност у дигиталном облику, те настојати успоставити интегрисану базу података о некретнинама у Федерацији Босне и Херцеговине. У том правцу се реализују веома важни пројекти и активности. Усклађивање катастарских и земљишнокњижних података, излагање података премјера на јавни увид, успостављање катастра комуналних уређаја, успостављање топографско-картографске базе података, успостављање Инфраструктуре просторних података, успостављање централне базе података Адресног регистра, Регистра цијена и масовне процјене вриједности некретнина једне су од кључних активности које реализује Федерална геодетска управа а чији су резултати од великог значаја за све грађане, али и за кориснике података из сектора земљишне администрације.

Natrag