Преузимање података Регистра цијена некретнина у интерни систем пословања Порезне управе Федерације БиХ - ФГУ

Новости преглед

Преузимање података Регистра цијена некретнина у интерни систем пословања Порезне управе Федерације БиХ

07.11.2019 14:39

На састанку Порезне управе Федерације БиХ са представницима кантоналног порезног уреда Сарајево донесен је закључак да се организира едукација за рад са апликацијом Регистра цијена некретнина у сврху уједначавања процедура и укључивања нових корисника. Сходно томе, обука везана за уноса података у апликацију Регистар цијена некретнина и поступање у порезном софтверу- нПис је одржана 7.11.2019 године. Завршно закључивање порезног предмета о разрезу пореза врше службеници Порезних испостава, а подаци из Регистра цијена некретнина се преузимају у интерни систем пословања Порезне управе Федерације БиХ ради разреза пореза на промет некретнина.

Поред обуке уноса података у обе апликације, представницима порезних испостава Кантона Сарајево такођер су представљене користи Регистра цијена некретнина, наглашавајући значај базе података о оствареним прометима некретнина, како за Федерацију БиХ, тако и за јединице локалне самоуправе.

На крају су приказани резултати досадашње имплементације, систем је прихваћен у свих 77 порезних испостава у Федерацији БиХ, а до сада регистрирано 53 000 уговора од којих се 30 000 односи на купопродајне уговоре.

Natrag