ПРЕУЗИМАЊЕ ГЕОДЕТСКЕ ОПРЕМЕ У ПРОСТОРИЈАМА ФЕДЕРАЛНЕ УПРАВЕ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ - ФГУ

Новости преглед

ПРЕУЗИМАЊЕ ГЕОДЕТСКЕ ОПРЕМЕ У ПРОСТОРИЈАМА ФЕДЕРАЛНЕ УПРАВЕ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

10.12.2019 08:35

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је 9. децембра 2019. године организовано преузимање геодетске опреме.

Успјешно је завршена процедура јавне набавке геодетске опреме која је путем заједничког финансирања набављена за потребе шест опћинских служби надлежних за геодетске послове и катастар некретнина, те су овлаштени представници опћина и градова (Град Зеница, Град Горажде, Опћине Груде, Босанска Крупа, Маглај и Вогошћа) потписали цертификате о примопредаји опреме и преузели ГНСС и ТС опрему. За три града/опћине су резервисани ГНСС уређаји, а за три града/опћине тоталне станице.

Предметна опрема је осигурана из средстава Пројекта регистрације некретнина (РЕРП), који се финансира кредитним средствима Свјетске банке (СБ). Опрема је набављена у циљу ефикаснијег и бољег функционисања служби надлежних за геодетске послове и катастар некретнина.

Natrag