Преузимање геодетске опреме у просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове - ФГУ

Новости преглед

Преузимање геодетске опреме у просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове

16.01.2019 14:48

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је 16. јануара 2019. године организовано преузимање геодетске опреме.

Успјешно је окончана процедура јавне набавке геодетске опреме која је путем заједничког финансирања набављена за потребе шест опћинских служби надлежних за геодетске послове и катастар некретнина, те су овлаштени представници опћина и градова (Град Широки Бријег, Град Цазин, Опћина Градачац, Опћина Какањ, Опћина Коњиц и Опћина Бусовача) потписали цертификате о примопредаји опреме и преузели ГНСС и ТС опрему. За пет опћина и градова су резервирани ГНСС уређаји, а за двије опћине тоталне станице.

Предметна опрема је осигурана из средстава Пројекта регистрације некретнина (РЕРП), који се финансира кредитним средствима Свјетске банке (СБ). Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове и наведене опћине и градови су суђеловали у суфинансирању набавке геодетске опреме (ГНСС и тоталне станице).

Опрема је набављена у циљу ефикаснијег и бољег функционисања служби надлежних за геодетске послове и катастар некретнина.

Natrag