Преузимање геодетске опреме у просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове - ФГУ

Новости преглед

Преузимање геодетске опреме у просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове

29.03.2018 10:47

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је 28. марта 2018. године организирано преузимање геодетске опреме.

Успјешно је окончана процедура јавне набавке геодетске опреме која се путем заједничког финансирања набавила за потребе пет опћинских служби надлежних за геодетске послове и катастар некретнина, те су овлаштени представници опћина (Опћина Илијаш, Опћина Травник, Опћина Хаџићи, Град Горажде и Град Тузла) потписали цертификате о примопредаји опреме и преузели ГНСС и ТС опрему. За четири опћине су резервирани ГНСС уређаји, а за једну опћину ТС (тоталне станице).

Предметна опрема је осигурана из средстава Пројекта регистрације некретнина (РЕРП), који се финансира кредитним средствима Свјетске банке (СБ). Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове и наведене опћине суђеловале су у суфинансирању набавке геодетске опреме (ГНСС и тоталне станице).

Опрема је набављена у циљу ефикаснијег и бољег функционирања служби надлежних за геодетске послове и катастар некретнина.

Natrag