Представљен пројекат комасације дијела општине Орашје - ФГУ

Новости преглед

Представљен пројекат комасације дијела општине Орашје

27.10.2016 11:22

Директор фирме "Траффицон" д.о.о. Оџак г. Марко Зракић је 25. 10. 2016. године презентовао Пројекат комасације дијела општине Орашје. Пројекат обухваћа дијелове катастарских општина к.о. Кострч, к.о. Доња Махала III и к.о. Орашје II.

Презентоване су три варијанте израђене према пројектном задатку, условима на терену и законском оквиру, уз образложење у техничком и економском смислу.

Презентацији су присуствовали представници Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове (ФГУ) г. Елдин Ђонлагић, помоћник директора у Сектору за премјер, картографију и комасацију земљишта, и гђа Хасумана Абаза, затим представници општине Орашје г. Жељко Недић, руководилац Службе просторног уређења и имовинскоправних послова, гђа Ризама Тукуљ, руководитељица Службе за стручне и заједничке послове, гђа Габријела Мартиновић и г. Сенад Бачиновић, представници фирме "Траффицон" д.о.о. Оџак, г. Шенан Мехић, г. Божидар Багарић, г. Фрањо Пиркл и представници МЗ Доња Махала III и Кострч.

Након презентације и краће расправе у којој су учествовали сви присутни, закључено је да се у што краћем року прикупе недостајуће информације у погледу будуће трасе аутопута, граница минираних површина, те уз уважавање уговореног рока и уз мишљење ФГУ-а, општине и представника грађана изради приједлог дефинитивне варијанте пројекта.

Natrag