Представљање Уредбе о излагању на јавни увид података измјере и катастарског класирања земљишта - ФГУ

Новости преглед

Представљање Уредбе о излагању на јавни увид података измјере и катастарског класирања земљишта

28.02.2017 10:15

У Сарајеву је 27. фебруара 2017. године одржан састанак представника Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове с представницима катастарских канцеларија јединица локалне самоуправе. Том је приликом представљена Уредба о излагању на јавни увид података измјере и катастарског класирања земљишта, коју је Влада ФБиХ усвојила на 77. редовној сједници 10. новембра 2016. године.

На почетку састанка присутне је поздравио директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове г. Жељко Обрадовић те нагласио важност усвојене Уредбе и усклађивања података катастра и земљишне књиге, које се проводи у оквиру Пројекта регистрације некретнина – РЕРП. Истакао је да ће се тиме помоћи јединицама локалне самоуправе које имају тзв. пописни катастар, те да ће поједине општине представљати пилот-пројекат. Запосленици катастарских канцеларија локалне самоуправе, њихова ажурност и одговорност, кључ су успјеха у припреми пројеката излагања података премјера и катастарског класирања земљишта. Крајњи циљ је потпуно усклађивање података земљишне књиге и катастра, нагласио је директор Обрадовић.

Уредбу о излагању на јавни увид података измјере и катастарског класирања земљишта представио је г. Иван Леско, директор Управе за геодетске и имовинско-правне послове Херцеговачко-неретванског кантона. Уредба се темељи на Закону о премјеру и катастру некретнина из 1984. године, односно на Правилнику о излагању на јавни увид података премјера и катастарског класирања земљишта из 1989. године, а њоме су обухваћене све потребне дефиниције и смјернице о излагању некретнина на јавни увид, те процедура везана за сваку врсту некретнине. Процедура израде базе података измјере и катастарског класирања земљишта (БИПКК) је слична процедури израде базе података катастра некретнина (БПКН), уз одређене допуне прописане Уредбом. Нагласио је такође да је најтежи дио усаглашавање БИПКК-а са стварним стањем и припрема података за излагање. Приоритет је проглашење катастра некретнина у случајевима успостављања замјене. Задаци јединица локалне самоуправе током 2017. године су утврдити стање документације, а реализација пројеката током 2018. године.

Презентацију гледе обавеза јединица локалне самоуправе о припреми пројеката излагања података премјера и катастарског класирања земљишта одржао је г. Адмир Шистек, шеф Службе за геодетске послове и катастар некретнина Општине Кључ. Презентација је обухватила све потребне кораке у процесу излагања. Потребно је именовати комисију за излагање података о некретнинама, за подручје једне или више општина. Нагласио је како је најкомплекснији задатак прикупљање података, израда записника те обједињавање потребне документације. Представио је и један примјер записника о утврђивању стања документације, детаљно појаснио што треба садржавати, форму и правила која је потребно слиједити.

Након презентација остављено је вријеме за дискусију, поједини представници јединица локалне самоуправе су постављали питања те се покушало пронаћи заједничка рјешења за поједине проблеме.

Natrag