ПРЕДСТАВЉАЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ РЕГИСТРА ЦИЈЕНА НЕКРЕТНИНА ПРЕДСТАВНИЦИМА ОПШТИНА КЉУЧ, САНСКИ МОСТ И ГРАДА БИХАЋА - ФГУ

Новости преглед

ПРЕДСТАВЉАЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ РЕГИСТРА ЦИЈЕНА НЕКРЕТНИНА ПРЕДСТАВНИЦИМА ОПШТИНА КЉУЧ, САНСКИ МОСТ И ГРАДА БИХАЋА

28.09.2017 09:06

Како би започеле припремне радње у вези са укључивањем у имплементацију регистра цијена некретнина за општине и градове који су изразили интерес, 26. септембра 2017. године одржана је обука за представнике/будуће кориснике регистра цијена некретнина. Чланови Комисије за процјену вриједности некретнина и представници Порезне управе Федерације БиХ су такође учествовали на састанку.

У уводном дијелу обуке представљање су користи апликације регистра цијена некретнина, затим је извршена презентација апликације, представљени су примјери прикупљања података помоћу записника општинске комисије, те је извршена обука у вези са уносом тих података у апликацију регистра цијена некретнина. Договорене су и сљедеће активности које подразумијевају припремну фазу и почетак успостављања регистра цијена у наведеним општинама/градовима.

У складу са планом имплементације за 2017. годину предвиђено је укључити 25 општина/градова, а с обзиром на то да је интерес општина/градова велик, планирано је да се започне са припремним радњама у вези са укључивањем у имплементацију регистра цијена некретнина и преосталих општина/ градова у ФБиХ.

Natrag