ПРЕДСТАВЉАЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ РЕГИСТРА ЦИЈЕНА НЕКРЕТНИНА ПРЕДСТАВНИЦИМА ОПШТИНА ЦАЗИН И ВИТЕЗ - ФГУ

Новости преглед

ПРЕДСТАВЉАЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ РЕГИСТРА ЦИЈЕНА НЕКРЕТНИНА ПРЕДСТАВНИЦИМА ОПШТИНА ЦАЗИН И ВИТЕЗ

17.07.2017 15:01

У циљу наставка успјешне сарадње и реализације активности 3. компоненте ЦИЛАП пројекта – “Подршка успостављању регистра цијена некретнина” 13. и 14. јула 2017. године у општинама Цазин и Витез одржане су обуке на којима су учествовали представници општина – чланови Комисије за процјену вриједности некретнина и представници Порезне управе Федерације БиХ.

Након представљања апликације регистра цијена некретнина представници општина су се упознали са организационим и процесним моделом, представљени су примјери  прикупљања података помоћу записника општинске комисије те је извршена обука уноса података у апликацију. Такође, договорене су и сљедеће активности које подразумијевају припремну фазу и почетак успостављања регистра цијена у наведеним општинама.

У складу с планом имплементације за ФБиХ, у 2017. години је планирано укључити 25 општина. Према подацима о купопродаји које је доставила Порезна управа ФБиХ, тих 25 општина покрива 65% промета некретнина у ФБиХ. Пет општина је већ у фази имплементације, а преосталих двадесет је у припремној фази. Током јула планирана је обука за представнике још девет оштћина како би се могло започети са припремним радњама укључивања у имплементацију регистра цијена некретнина.

Natrag