Poziv na učestvovanje u završnoj javnoj raspravi glede Nacrta zakona o IPP Federacije BiH - ФГУ

Новости преглед

Poziv na učestvovanje u završnoj javnoj raspravi glede Nacrta zakona o IPP Federacije BiH

20.10.2020 15:37

 

Poziv možete preuzeti sa sljedećeg linka:

Tekst nacrta zakona o IPP Federacije BiH možete preuzeti sa sljedećeg linka:

Natrag