Poziv na Javnu raspravu - ФГУ

Новости преглед

Poziv na Javnu raspravu

10.06.2014 20:42

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove pokrenula je aktivnosti na izradi Zakona o komasaciji.

Nacrt zakona je utvrđen od strane oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, uz zaključak da se o istom obavi Javna rasprava.

U vezi s tim Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove u suradnji sa Parlamentom Federacije Bosne i Hercegovine, organizira Javnu raspravu o ovom zakonu.

Poziv sa terminima za održavanje javnih rasprava, nacrt Zakona o komasaciji kao i obrazloženje nacrta Zakona o komasaciji nalazi se u prilogu.

Natrag