Potpora uspostavljanju IKT-a u zemljišnoj administraciji - ФГУ

Новости преглед

Potpora uspostavljanju IKT-a u zemljišnoj administraciji

25.02.2014 16:42

U okviru projekta „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini“ (CILAP), partnerskog projekta između Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske i švedske geodetske uprave – Lantmäterieta, u Sarajevu je u razdoblju od 18. do 20. veljače 2014. godine organizirana radionica za komponentu 6: Potpora uspostavljanju IKT-a u zemljišnoj administraciji.

Radionicu je vodio gosp. Tobias Lundberg, ekspert za izgradnju IT infrastrukture, zaposlenik Lantmäterieta, a obrađene su sljedeće teme:
1. Komentari i sugestije na radnu verziju IT strategije Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
2. Odabir odgovarajućeg tipa tehnologije za daljnji razvoj ICT kapaciteta Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
3. Serverska virtualizacija
4. Uspostava odgovarajućih storagea – pohrambenih kapaciteta radi zadovoljavanja trenutačnih i budućih potreba
5. Hardverske potrebe za uspostavu download-servisa
6. Backup podataka i oporavak nakon katastrofalnih događanja
7. Izrada infrastrukturalne dokumentacije
8. Mrežni monitoring.
Radionica, na kojoj su u ime Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove sudjelovali zaposlenici Denis Tabučić – Sektor za geoinformatiku i Tomislav Tomić – Sektor za katastar nekretnina, je bila izuzetno produktivna. Interaktivnom raspravom i komunikacijom dogovoreni su sljedeći koraci, na kratkoročnom, srednjoročnom, ali i dugoročnom planu. Za svaku od navedenih tema ponuđena je detaljna ekspertna pomoć iz švedske geodetske uprave – Lantmäterieta. Planirano je da se iduća radionica, kao dio obuke na radnom mjestu, održi sredinom mjeseca travnja tekuće godine u prostorijama Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske.

Natrag