Potpisivanje Sporazuma o saradnji između Sveučilišta u Mostaru, Ustrojbena jedinica Građevinski fakultet i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove - ФГУ

Новости преглед

Potpisivanje Sporazuma o saradnji između Sveučilišta u Mostaru, Ustrojbena jedinica Građevinski fakultet i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove

10.10.2020 17:00

U prostorijama Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru upriličeno je potpisivanje Sporazuma o saradnji između Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Sporazum je potpisan od strane prof.dr.sc. Maje Prskalo, dekanice i gosp. Željka Obradovića, direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Sporazumom o saradnji se uspostavljaju partnerski odnosi između Građevinskog fakulteta –studija geodezije i geoinformatike i Federalne geodetske uprave u području nauke i visokog obrazovanja na način da Federalna geodetska uprava u okviru svojih mogućnosti i povezivanjem prakse, nauke i istraživačkog rada, organizuje izvođenje dijela nastave odnosno stručne prakse, a u svrhu sticanja konkretnih praktičnih znanja i vještina/kompetencija za nastavno osoblje i studente studija geodezije i geoinformatike.

Prof.dr.sc. Maja Prskalo je ovom prilikom istakla važnost upotpunjavanja teorijskog znanja praktičnim te potrebu i spremnost za zajedničko djelovanje u cilju postizanja kvalitete obrazovnog i stručnog rada. Iskoristila je priliku da se zahvali Federalnoj geodetskoj upravi na ukazanoj prilici za poboljšanje nastave, naučno-istraživačke djelatnosti i stručne prakse, praćenje studenata te uvođenje novih tehnologija za prijenos znanja i vještina.

Gosp. Obradović je istakao kako se potpisivanjem Sporazuma iskazuje namjera i želja za sprovođenjem i poticanjem saradnje u područjima uzajamnog interesa, interesa šire društvene zajednice i upoznavanja javnosti s obrazovanjem u području zemljišne administracije, geodezije, kartografije i geoinformatike u Bosni i Hercegovini.

Federalna geodetska uprava planira potpisati ovakav Sporazum i sa Univerzitetom u Sarajevu, Građevinski fakultet- Odsjek za geodeziju.

Natrag