Потписивање Уговора о институционалној сарадњи, нови донаторски пројекат - ФГУ

Новости преглед

Потписивање Уговора о институционалној сарадњи, нови донаторски пројекат

19.04.2018 15:14

Директори ентитетских управа за геодетске и имовинско – правне послове, госп. Жељко Обрадовић и гђа. Босиљка Предраговић су 18. априла 2018. године у просторијама Норвешке управе за катастар и мапирање у Ослу, Норвешка потписали Уговор о институционалној сарадњи на имплементацији донаторског пројекта који финансира Влада Краљевине Норвешке. Уговор у име имплементационог партнера, Статенс картверк – Норвешка управа за катастар и мапирање, потписао је директор сектора за међународну сарадњу госп. Хелге Онсруд.

Нови донаторски пројекат представља наставак потпоре Владе Норвешке, која путем управе за мапирање и катастар - Статенс картверк (СК), дуги низ година подржава земље региона Западног Балкана на пољима припреме и прикупљања просторних/географских информација као и на успостављању сервиса којима се осигурава приступ истима. Кроз претходно успјешно реализовани пројекат у Босни и Херцеговини - „Јавне службе за тржиште некретнина и еуропске интеграције“ извршено је јачање капацитета у Федералној управи за геодетске и имовинско – правне послове (ФГУ) и Републичкој управи за геодетске и имовинско – правне послове (РГУРС).

Одговарајуц́и на захтјеве за наставак потпоре, Статенс Картверк је крајем 2017. године представио пројектни приједлог Министарству вањских послова Норвешке, који је накнадно одобрен. За реализирање пројекта са корисничким партнерским институцијама у Босни и Херцеговини додијељен је укупни грант од 6 милиона Норвешких круна.

Период имплементације новог донаторског пројекта је од априла 2018. године, до краја октобра 2020. године. Опћи циљ пројекта је увођење система дигиталне архиве у локалне уреде РГУРС и више јединица локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине, уз набавку неопходног хардвера и софтвера, као и побољшање ентитетских мрежа перманентних ГНСС станица, повећањем броја референтних станица те другим побољшањима система. Очекивани резултати пројекта су:

  1. Системи дигиталног архива потпуно спроведени на планираним локацијама у оба ентитета;
  2. Прогушћене и унапријеђене ентитетске мреже перманентних ГНСС станица.

Natrag