Потписани уговори за усклађивање података катастра и земљишне књиге за општине Тешањ, Посушје и Грачаница - ФГУ

Новости преглед

Потписани уговори за усклађивање података катастра и земљишне књиге за општине Тешањ, Посушје и Грачаница

10.10.2014 09:08

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне односе потписани су први уговори за пројекте усклађивања катастра и земљишних књига. Ови се пројекти реализирају у склопу компоненте А пројекта „Регистрација некретнина“ – РЕРП. Компонента А РЕРП-а „Ажурирање података за регистрацију некретнина“ је главна компонента пројекта, која се у највећој мјери односи на усклађивање података катастра и земљишних књига. У склопу ове компоненте планира се провести усклађивање података катастра и земљишних књига за цијело урбано подручје Федерације БиХ.
Потписани су уговори за три општине Тешањ (катастарске општине: Тешањ I, Тешањ II и Јелах), Посушје (катастарске општине: Посушје и Бешлићи) и Грачаница (катастарске општине: Грачаница и Ораховица Горња). Уговоре су потписали: у име Управе директор Жељко Обрадовић и овлаштени представници пружалаца услуга конзорција „Ангермаиер“ д.о.о. & Геодет д.о.о. и фирми „Геометрика“ д.о.о. и „Гаусс“ д.о.о Амир Карабеговић, Јерко Левентић и Мирза Поњавић.
Кроз пројекте се планира усклађивање података о некретнинама катастра и земљишне књиге и пренос података Књиге положених уговора (КПУ) у земљишну књигу за наведене катастарске општине. Рок за реализацију пројеката је шест мјесеци од дана потписивања уговора, након чега слиједи поступак замјене земљишне књиге, који се проводи у земљишнокњижним канцеларијама надлежних општинских судова у складу са Законом о земљишним књигама, а такође ће се финансирати из средстава РЕРП-а.

Natrag