ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА И ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ – ФАЗА IV - ФГУ

Новости преглед

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА И ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ – ФАЗА IV

18.11.2015 11:22

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове потписани су уговори за усклађивање података између катастра и земљишне књиге, за укупно 13 општина: Калесија (катастарске општине Калесија и Вуковије), Лукавац (катастарска општина Лукавац), Орашје (катастарске општине Орашје Iи ОрашјеII), Тузла (катастарска општина Тузла IV), Живинице (катастарске општине Ђурђевик, Живинице Горње, Живинице Доње), Чапљина (катастарске општине Дретељ, Почитељ, Требижат, Вишићи), Какањ (катастарске општине Ћатићи, Добој, Какањ), Маглај (катастарске општине Маглај, Мошевац), Завидовићи (катастарске општине Алићи, Дубравица, Потклече, Завидовићи), Зеница (катастарске општине Црквице и Клопче), Центар Сарајево (катастарске општине СарајевоIVи Сарајево X), Илијаш (катастарска општина Илијаш – Град), Ново Сарајево (катастарске општине Ново Сарајево IIи Ново СарајевоV).

Уговоре су потписали: у име Управе директор Жељко Обрадовић и овлаштени представници пружатеља услуга, конзорцији: БНПро д.о.о. & Геоком д.о.о. – г. Мирнес Бојић,  Гаусс д.о.о. & ТраффиЦон д.о.о. – г. Мирза Поњевић, и Геодет д.о.о. & Геометрика д.о.о. – г. Мухидин Бечић.

Рок за реализацију уговора је шест мјесеци од дана потписивања уговора, након чега слиједи поступак замјене и успоставе земљишне књиге, који се проводи у земљишнокњижним канцеларијама надлежних општинских судова у складу са Законом о земљишним књигама, а такође ће се финансирати из средстава РЕРП-а.

Natrag