Потписани уговори за испоруку геодетске опреме - ФГУ

Новости преглед

Потписани уговори за испоруку геодетске опреме

27.10.2021 15:11

Уговори о испоруци геодетских инструмената за потребе катастарских служби јединица локалних самоуправа Федерације БиХ су потписани у Сарајеву је 27.10.2021. године у просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове. Набавка је реализована путем заједничког финансирања кроз реализацију активности Пројекта регистрације некретнина Федерације БиХ (РЕРП АФ).

Предмет уговора је испорука 21 геодетског инструмента, 12 ГНСС пријемника и 9 тоталних станица а инструменти ће користити за одржавање премјера и катастра некретнина у 17 катастарских уреда при јединицама локалне самоуправе Федерације Босне и Херцеговине.

Уговоре је у име Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове потписао директор госп. Жељко Обрадовић, док су је у име твртке ГЕОКОМ д.о.о. Сарајево уговоре потписао директор госп. Младен Ступар.

Natrag