Потписани уговори о испоруци геодетских инструмената - ФГУ

Новости преглед

Потписани уговори о испоруци геодетских инструмената

29.09.2014 14:41

У Сарајеву су 25. 9. 2014. године у просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове потписани уговори о испоруци геодетских инструмената. Предмет уговора је испорука 18 ГНСС пријемника и 8 тоталних станица.
Уговоре је у име Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове потписао директор Жељко Обрадовић, док су у име фирми ГЕОКОМ д.о.о. Сарајево и ГЕОWИЛД д.о.о. Сарајево уговоре потписали директори Младен Ступар и Мирза Селесковић. Испоруку ГНСС пријемника вршиће фирма ГЕОКОМ д.о.о. Сарајево, а тоталних станица фирма ГЕОWИЛД д.о.о. Сарајево.
Геодетски инструменти ће бити кориштени за одржавање премјера и катастра некретнина у 23 општинске катастарске канцеларије Федерације Босне и Херцеговине, а набавка је извршена уз суфинансирање општина и Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове.

Natrag