Потписан уговор за наставак пројекта обнове премјера на подручју опћине Илиџа - ФГУ

Новости преглед

Потписан уговор за наставак пројекта обнове премјера на подручју опћине Илиџа

14.03.2023 14:03

Годишњи уговор за обнову премјера на подручју опћине Илиџа (к.о. Блажуј, Осијек, Бутмир и Храсница) је потписан у просторијама Федералне управе 14.3.2023. године. Уговор су потписали директор Федералне управе за геодетске и имовинско – правне послове госп. Жељко Обрадовић, начелник опћине Илиџа госп. Нермин Музур и представник пружаоца услуга Геобиро д.о.о Коњиц и Геодет д.о.о. Сарајево госп. Енес Јахић.

У склопу Оквирног споразума током 2022. године је извршен аерофотограметријски премјер за к.о. Блажуј и Осијек, а потписаним уговором се настављају радови на обнови премјера и обухватају дешифровање терена, израду базе података премјера и катастарског класирања земљишта те излагање на јавни увид података премјера за к.о. Блажуј и Осијек, као и припремне радове и аерофотограметријски премјер за к.о. Бутмир и Храсница.

Наведени радови се изводе с циљем унапређења катастарске евиденције тј. израду базе података катастра некретнина која ће бити усклађена са стањем на терену те користити за наставак унапређења земљишне администрације на подручју опћине Илиџа тј. успоставу/замјену земљишне књиге по новом премјеру.

Natrag