Потписан Уговор о одржавању земљишнокњижног информационог система „е-Грунт“ - ФГУ

Новости преглед

Потписан Уговор о одржавању земљишнокњижног информационог система „е-Грунт“

29.08.2014 09:29

У Сарајеву је 26. 8. 2014. године у просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове потписан Уговор о одржавању земљишнокњижног информационог система „е-Грунт“. Уговор су потписали директор Федералне управе г. Жељко Обрадовић и директор фирме Висе технолоџисд.о.о. Сарајево (Wise Technologies) г. Бруно Станић. Фирма Висе технолоџисд.о.о. Сарајево је након провођења процедуре јавне набавке одабрана за пружаоца услуга одржавања система. Уговор је потписан у склопу имплементације Пројекта регистрације некретнина, који се финансира из кредитних средстава Свјетске банке, а период трајања Уговора је 12 мјесеци.

Земљишнокњижни информациони систем, утемељен на софтверу „е-Грунт“, је инсталиран у свим земљишнокњижним канцеларијама у Федерацији БиХ. Потписивањем наведеног уговора обезбједиће се квалитетно одржавање система и корисничка подршка корисницима система, чиме ће бити обезбијеђен несметан рад система, као и интегритет и конзистентност земљишнокњижних података. Наведено ће допринијети бољом и квалитетнијом услугом корисницима земљишнокњижних података (привреда, грађани, јавни сектор).

У склопу одржавања система предвиђено је успостављање и одржавање централне базе земљишнокњижних података Федерације БиХ, која ће бити смјештена у Федералном министарству правде. Такође је предвиђено успостављање и одржавање комуникационих линија и ажурирање свих података из земљишнокњижних канцеларија са централном базом података. Успостављањем централне базе и комуникационих веза створиће се предуслови за презентацију земљишнокњижне података на Интернету.

Natrag