Потписан оквирни споразум за израду дигиталних ортофото снимака - ФГУ

Новости преглед

Потписан оквирни споразум за израду дигиталних ортофото снимака

03.12.2021 13:29

Након спроведеног поступка јавне набавке у просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско – правне послове је потписан Оквирни споразум са одабраним пружаоцем услуга за израду нових ортофото снимака Федерације БиХ. Оквирни споразум су потписали директор Федералне управе за геодетске и имовинско – правне послове госп. Жељко Обрадовић, те овлаштени представник групе понуђача Геобиро д.о.о. Коњиц и МГГП С.А Тарнóњ, Пољска, госп. Енес Јахић.

Снимање ће у складу са планираном динамиком бити извршено током 2022. године у склопу пројекта „Израда дигиталних ортофото планова Федерације БиХ“. Ортофото снимци ће бити израђени за комплетно подручје Федерације БиХ у резолуцији од 40 цм.

Natrag