Потписан Меморандум о сарадњи катастарских и картографских агенција регије Западног Балкана - ФГУ

Новости преглед

Потписан Меморандум о сарадњи катастарских и картографских агенција регије Западног Балкана

06.09.2019 09:48

У оквиру Регионалне конференције о катастру и инфраструктури просторних података у Неуму 4.-6. септембра 2019. године потписан је Меморандум о разумијевању и сарадњи у подручју катастра, топографског премјера и картографије, геодетских мрежа и инфраструктуре просторних података.

Потписници овога Меморандума су директори десет катастарских и картографских агенција регије Западног Балкана. Сврха Меморандума је јачање сарадње и размјена информација, изградња институционалних капацитета, изградња мреже регионалне сарадње, заједнички приступ фондовима Европске уније и другим финансијским и донаторским организацијама, управљање пројектима регионалне важности, организација симпозија, радионица и међународно промицање пројеката заједничке сарадње и други послови и активности од заједничког интереса агенција потписница.

У ту сврху ће бити утемељен и стални технички одбор чији је Пословник о раду саставни дио Меморандума. Агенције потписнице ће именовати одговорне особе које ће бити задужене за проведбу одредаба Меморандума.

Natrag