POSJETA OPŠTINSKIM SUDOVIMA U ČAPLJINI I LJUBUŠKOM - ФГУ

Новости преглед

POSJETA OPŠTINSKIM SUDOVIMA U ČAPLJINI I LJUBUŠKOM

13.10.2016 15:17

Djelatnici Jedinice za implementaciju Projekta registracije nekretnine g. Nedžad Pašalić, rukovodilac Jedinice, g. Muris Ajanović, konsultant za katastar, i gđica Slađana Katić, konsultantica za zemljišnoknjižnu administraciju, su 12. 10. 2016. godine posjetili opštinske sudove u Čapljini i Ljubuškom, odnosno njihove zemljišnoknjižne kancelarije.

Tom su prilikom održani radni sastanci sa predstavnicima sudova i nadležnih opština na kojima se razgovaralo o trenutnom stanju implementacije Projekta u njihovim sudovima, predstojećim aktivnostima za sljedeće katastarske opštine koje su planirane za usaglašavanje podataka, kao i o mnogim drugim značajnim pitanjima, a sve u cilju uspješne implementacije Projekta registracije nekretnina.

Natrag