Posjeta općini Bosanski Petrovac - ФГУ

Новости преглед

Posjeta općini Bosanski Petrovac

18.12.2014 09:33

Direktor Federalne uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove Željko Obradović je sa svojim pomoćnicima Antonijom Sikimić i Nedžadom Pašalićem posjetio opštinu Bosanski Petrovac gdje se sastao sa načelnikom opštine Zlatkom Hujićem i njegovim pomoćnicima. Razlog posjete bio je sagledavanje stanja katastarske dokumentacije u Bosanskom Petrovcu i iznalaženje načina za rješavanje pitanje uspostavljanja katastra nekretnina u ovoj opštini. Naime, na većem dijelu opštine na snazi je popisni katastar, što pravi prepreke kako građanima tako i mogućim investitorima koji žele ulagati u opštinu Bosanski Petrovac. Nakon sagledavanja katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja u opštini dogovoreno je da će Federalna uprava za geodetske imovinsko-pravne proglasiti tri katastarske opštine – Bare, Kolunić i Rašinovci te ih proslijediti zemljišnoknjižnoj kancelariji Osnovnog suda u Bihaću, čiji su predstavnici takođe prisustvovali sastanku.

Dogovoreno je daljnje sufinansiranje izrade baze podataka katastra nekretnina za ovu opštinu u 2015. godini i nabavka dodatne računarske opreme potrebne za redovne aktivnosti katastarske kancelarije.

Razgovaralo se i o novom zakonu o izmjeri i registraciji nekretnina u Federaciji BiH, koji je u parlamentarnoj proceduri i kojem se daje puna podrška kako bi se sistemski riješila pitanja izlaganja nekretnina na javni uvid te upravne strukture zemljišne administracije u Federaciji BiH.

Natrag