Posjeta općinama Posušje, Grude i Ljubuški - ФГУ

Новости преглед

Posjeta općinama Posušje, Grude i Ljubuški

06.07.2016 14:32

Директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове Жељко Обрадовић посјетио је 5. 7. 2016. године општине Посушје, Груде и Љубушки. У разговору с начелником општине Посушје Бранком Багом, општине Груде Љубом Гризељем и општине Љубушки Невенком Барбарићем истакнуто је задовољство реализацијом Пројекта регистрације некретнина, као и другим активностима у овим општинама. Имајући у виду тренутно стање земљишне администрације, евидентан је напредак како у самим регистрима, катастарским и земљишнокњижним, тако и условима рада и опремом. У општини Посушје у току је усаглашавање података у пет катастарских општина и настојаће се успоставити земљишна књига за читаву општину. Договорено је уређење простора за испоставу земљишнокњижне канцеларије у општини Посушје, а у току је и векторизација – израда базе катастра некретнина. У општини Груде у оквиру пројекта је обновљена катастарска канцеларија и идуће године ће се започети с радовима и активностима завршетка успостављања катастра некретнина за већи дио општине Груде. У општини Љубушки активности усаглашавања катастарских и земљишнокњижних података завршене су у четири приоритетне катастарске, градске општине и током ове године започеће радови у још пет катастарских општина (Оток, Шиповача, Вељаци I, Вељаци II и Војнићи-Доле).

У све три општине су у току активности успостављања адресног регистра и наставиће се сарадња с Федералном управом како би се ови пројекти у цијелости завршили. Катастарске и земљишнокњижне канцеларије су опремљене квалитетном опремом и створени су услови за квалитетније услуге свим корисницима катастарских и земљишнокњижних података.

Natrag