Posjeta načelnika općine Bosanski Petrovac Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove - ФГУ

Новости преглед

Posjeta načelnika općine Bosanski Petrovac Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove

15.04.2015 08:13

Начелник општине Босански Петровац  Златко Хујић, са сарадницима из Службе за просторно уређење, преузео је техничку документација која ће служити за успостављање новог премјера за три катастарске општине у Босанском Петровцу.

Преузимањем документације за три катастарске општине, Колунић, Бара и Рашиновац, отпочео је поступак отварања земљишних књига о власништву некретнина на подручју ових  катастарских општина у Босанском Петровцу.

„Ово је значајан момент и ја се морам захвалити Федералној управи и директору Обрадовићу на испуњеном обећању даном приликом посјете општини Босански Петровац у децембру да ће нам пружити помоћ у сарадњи са Геодетским заводом БиХ за преузимање документације ове три катастарске општине. Преузимањем документације и провођењем процедура у грунтовници Општинског суда у Бихаћу ће за неколико мјесеци бити отворене земљишне књиге за Колунић, Бару и Рашиновац“, казао је начелник Златко Хујић.

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове пружиће стручну помоћ путем свог службеника који ће заједно са запосленицима катастра у  општини Босански Петровац радити на припреми преузете документације.

„Ови кораци које предузимамо за успостављање земљишних књига имају немјерљив значај. Грађани, прије свега власници некретнина у ове три катастарске општине, ће врло брзо осјетити добробит јер ће им се трајно ударити печат власништва на њиховим некретнинама. Морамо промијенити парадигму говора, то неће више бити њихова очевина или дједовина, ми ћемо створити услове да то буде баш њихово, и на папиру и у души“ – појаснио је начелник Хујић. 

Током посјете Федералној управи за геодетске и имовинско-правне послове и Геодетском заводу БиХ начелник Хујић је договорио да ће, након што буде обрађена документација за сада преузете три катастарске општине Колунић, Рашиновац и Бара, општина Босански Петровац наставити са овим активностима и за подручја осталих катастарских општина, на цијелом подручју општине Босански Петровац.

Natrag