ПОСЈЕТА ХОЛАНДСКОМ КАТАСТРУ - ФГУ

Новости преглед

ПОСЈЕТА ХОЛАНДСКОМ КАТАСТРУ

27.04.2017 12:46

У организацији Холандског катастра представници катастарских и картографских агенција југоисточне Европе су у периоду од 23. до 29. априла 2017. године боравили у Краљевини Холандији у посјети сектору земљишне администрације. Наиме, Министарство спољних послова Краљевине Холандије путем пројекта МАТРА (Maatschappelijke tranformatie – друштвена трансформација) жели помоћи сектору земљишне администрације земаља југоисточне Европе.

Представници катастарских и картографских агенција региона су се кроз презентације представника Холандског катастра упознали, прије свега, са устројем земљишнокњижне и катастарске евиденције у Холандији, а потом и са кључним регистрима, инфраструктуром просторних података, ИТ системом, финансијским планирањем и финансијским процесима и услугама у Холандском катастру.

Такође, одржана су предавања о систему процјене вриједности некретнина у Холандији, те су се успоређивала тренутна стања у земљама региона са холандским системима у сектору земљишне администрације.

Одржан је и посебан састанак са представницима Министарства спољних послова Холандије, на којем су представници региона детаљније упознати са пројектом МАТРА и његовом имплементацијом.

Представници катастарских и картографских агенција југоисточне Европе су изразили захвалност Министарству спољних послова и Влади Краљевине Холандије на пројекту МАТРА и организирању посјете. Договорено је да ће представници Холандског катастра посјетити све катастарске и картографске агенције региона са циљем детаљнијег упознавања са тренутним стањем и приоритетима помоћи сваке агенције. Тај ће пројект бити први корак у успостављању квалитетне сарадње Холандског катастра и катастарских и картографских агенција земаља југоисточне Европе.

Natrag