ПОСЈЕТА УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ БРЧКО - ФГУ

Новости преглед

ПОСЈЕТА УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ БРЧКО

08.03.2018 14:48

Ученици првог и другог разреда средње Техничке школе Брчко (геодетски техничари) су 7. марта 2018. године посјетили Федералну управу за геодетске и имовинско-правне послове. Посјета је планирана годишњим програмом рада школе, као једнодневна стручна екскурзија.

Кроз презентацију госп. Дениса Табучића, запосленика Сектора за геоинформатику, поближе су се упознали с устројем и радом Управе, надлежностима и тренутним пројектима. С обзиром на то да већина ученика планира наставити образовање на Грађевинском факултету – Одсјеку за геодезију, наведена презентација им је користила за даљње образовање.

Заједно с наставницима, ученици су постављали питања предавачу, с акцентом на функционирање Сектора за геоинформатику, с обзиром на то да им наведено није познато из разлога што предмете у вези с геоинформатиком не слушају у редовној настави. Посјета је била корисна за све, а особито за оне ученике који планирају наставити образовање на Грађевинском факултету – Одсјеку за геодезију.

Natrag