ПОСЈЕТА УЧЕНИКА ИЗ СРЕДЊЕ ГРАЂЕВИНСКО- ГЕОДЕТСКЕ ШКОЛЕ ТУЗЛА - ФГУ

Новости преглед

ПОСЈЕТА УЧЕНИКА ИЗ СРЕДЊЕ ГРАЂЕВИНСКО- ГЕОДЕТСКЕ ШКОЛЕ ТУЗЛА

18.04.2019 15:42

Ученици Средње грађевинско - геодетске школе у Тузли су 18. априла 2019. године посјетили Федералну управу за геодетске и имовинско-правне послове. Посјет је планиран годишњим програмом рада школе, као једнодневна стручна екскурзија.

Директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове, госп. Жељко Обрадовић је пожелио добродошлицу ученицима и наставницима, а кроз презентацију госп. Дениса Табучића, запосленика Сектора за геоинформатику, су се поближе упознали с устројем и радом Управе, надлежностима и тренутачним пројектима. Обзиром да већина ученика планира наставити образовање на Грађевинском факултету – Одсјеку за геодезију, наведена презентација им је користила за даљње образовање.

Наставници и ученици су постављали питања предавачу, с нагласком на функционисање Сектора за геоинформатику обзиром да предмете у вези с геоинформатиком не слушају у редовној настави.

Natrag