Посјета Служби за имовинско правне послове и катастар некретнина Опћине Неум - ФГУ

Новости преглед

Посјета Служби за имовинско правне послове и катастар некретнина Опћине Неум

26.10.2018 17:49

Директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове, госп. Жељко Обрадовић и стручни савјетник за геоинформатику госп. Денис Табучић посјетили су Службу за имовинско правне послове и катастар некретнина Опћине Неум 25. октобра 2018. године. Кроз разговор са водитељицом опћинске службе, гђом Смиљом Коњевод и њеним сарадницима анализирали су тренутне активности које се проводе у Опћини Неум.

Истакнуто је задовољство са реализацијом пројекта „Регистрација некретнина“ и главне компоненте усаглашавања катастарских и земљишнокњижних података у граду Неуму (к.о. Неум 1) те завршетком пројекта успоставе адресног регистра Опћине Неум.

Тренутно се врше припреме за наставак излагања података измјере и катастарског класирања земљишта што ће бити заједнички пројекат опћинске службе те кантоналне и Федералне управе за геодетске имовинско-правне послове. Просторије у којима је смјештена опћинска служба су прилично неусловне за рад те би било неопходно пронаћи рјешење за побољшање услова рада опћинске службе у Неуму.

Natrag