Посјета представника Свјетске банке - ФГУ

Новости преглед

Посјета представника Свјетске банке

21.11.2014 12:31

Мисија Свјетске банке је од 12. до 20. новембра 2014. године боравила у посјету ентитетским управама за геодетске и имовинскоправне послове и институцијама земљишне администрације у БиХ. Сврха посјете је била анализа реализације пројекта „Регистрација некретнина“- РЕРП. Представници Свјетске банке су током посјете разговарали са представницима свих институција надлежних за имплементацију пројекта, а посебно са представницима ентитетских управа за геодетске и имовинскоправне послове, најодговорнијих институција у овом пројекту.
Посјетом општинама Тешањ и Грачаница, у којима је покренут процес усаглашавања података катастра и земљишне књиге, увјерили су се у преданост домаћих институција у реализацији суштинског дијела пројекта.
У Бања Луци је 20. новембра 2014. године одржан завршни састанак на којем су презентовани сви налази представника Свјетске банке, усвојени заједнички закључци о тренутном статусу реализације свих активности, те договорена динамика даљњих активности. Истакнуто је задовољство због ангажмана домаћих институција и дата је подршка наставку започетих радњи и активности. Такође је одржан и састанак са представницима донатора на којем је посебно презентован ток реализације пројекта ЦИЛАП, финансираног средствима Владе Краљевине Шведске.
Наредна посјета представника Свјетске банке се очекује средином 2015. године.

Natrag