ПОСЈЕТА ПРЕДСТАВНИКА ФЕДЕРАЛНОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ - ФГУ

Новости преглед

ПОСЈЕТА ПРЕДСТАВНИКА ФЕДЕРАЛНОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ

06.02.2019 13:58

Директор Федералног завода за статистику доц.др Емир Кремић, заједно са сарадницима је посјетио Федералну управу за геодетске и имовинско-правне послове 6. фебруара 2019.године. Одржан је заједнички састанак са директором, госп. Жељком Обрадовићем и помоћником директора за геоинформатику, госп. Неџадом Пашалићем. Двије институције имају развијену квалитетну сарадњу која је посебно дошла до изражаја приликом задњег пописа становништва у БиХ али и у оквиру Инфраструктуре просторних података Федерације БиХ.

Истакнута је жеља за проширењем сарадње, а представници Завода за статистику су се посебно интересовали за податке дигиталног ортофота и адресног регистра, али и осталих података са којима располаже Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове. Истакнуто је задовољство досадашњом сарадњом али је наглашена и потреба проширења исте у интересу изградње суставног приступа прикупљања, обраде и размјене података

Natrag