ПОСЈЕТА ПОСАВСКОМ КАНТОНУ - ФГУ

Новости преглед

ПОСЈЕТА ПОСАВСКОМ КАНТОНУ

26.09.2018 14:28

Директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове Жељко Обрадовић посјетио је 26.септембра 2018. године опћине Посавског кантона: Орашје, Домаљевац-Шамац и Оџак.

У овим опћинама се реализира низ пројеката сектора земљишне администрације. Важно је истакнути пројекте усаглашавања катастарских и земљишнокњижних података, комасације земљишта, успостава адресног и регистра цијена а у току су разговори и гледе дигиталног архива.

У оквиру пројекта „Регистрација некретнина“ финансираног кредитним средствима Свјетске банке у Посавском кантону се активности проводе у све три политичке опћине, а завршено је или је у току завршетак послова у 12 катастарских опћина- углавном градских, а сви катастарски и земљишнокњижни уреди су опремљени потребном компјутерском опремом.

Започете су и активности гледе Адресног Регистра у све три опћине а активности на Регистру цијена некретнина још нису започеле само у опћини Орашје- што се убрзо очекује.

Питање комасације је посебно истакнуто питање за оавј кантон. Истина, Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове проводи активности у вези довршетка већ започете комасације на цца 3000 ха али уз недовољна финансијска средства.

Током разговора са начелницима и опћинским катастарским уредима истакнуто је велико задовољство резултатима и користима од пројеката и активностима које се реализирају у сарадњи са Федералном управом за геодетске и имовинско-правне послове те је изражена жеља за наставком постојећих али и новим пројектима и активностима сектора земљишне администрације које ће користити становницима Посавског кантона.

Natrag