ПОСЈЕТА ПОСАВСКОМ КАНТОНУ - ФГУ

Новости преглед

ПОСЈЕТА ПОСАВСКОМ КАНТОНУ

06.10.2021 15:57

Директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове госп. Жељко Обрадовић и помоћник директора госп. Сеад Хаџић су одржали низ састанака у Посавском кантону 6. октобра 2021. године. Најприје је одржан састанак са Премијером Владе Посавског Кантона госп. Ђуром Топићем, министром пољопривреде, водопривреде и шумарства госп. Матом Бркићем и министром правде госп. Пером Радићем а разговарало се о пројектима сектора земљишне администрације. У Посавском Кантону је на снази катастар земљишта и нови премјер а у току су пројекти и активности са циљем побољшања тачности катастарских и земљишнокњижних података. У све три кантоналне опћине се реализује пројекат Регистрација некретнина и изражена је потреба наставка ових активности. Било би пожељно завршити постојеће и наставити даљње активности на пројектима комасације пољопривредног земљишта.

Одржани су и састанци са начелницима опћина Орашје госп. Маријаном Оршолићем, начелником опћине Домаљевац- Шамац госп. Стјепаном Пиљићем и начелницом Оџака гђом Надом Ћулуп У све три опћине се реализују пројекти који су од изузетне важности за јединице локалне самоуправе а који се реализују уз подршку Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове. Нагласак је стављен на усаглашавање земљишнокњижних и катастарских података, адресни регистар, дигитални архив, регистар цијена и катастар комуналних водова.

Natrag