Посјета општинама Купрес и Ливно - ФГУ

Новости преглед

Посјета општинама Купрес и Ливно

25.07.2016 09:32

Директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове Жељко Обрадовић и помоћник директора Неџад Пашалић посјетили су 21. 7. 2016. године општине Купрес и Ливно.

У просторијама Општине Купрес одржан је састанак с представницима Општине. Тема разговора је била стање у сектору земљишне администрације у општини Купрес, а посебно активности на реализацији Пројекта регистрације некретнина, као и припрема за наставак активности премјера и успоставе катастра некретнина и земљишне књиге на подручју општине Купрес. Разговарало се и о другим проблемима у раду катастарске канцеларије који су везани за тешкоће у одржавању катастарског операта утемељеног на аустро-угарском премјеру и проблемима око размјене катастарске документације с Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове РС у појасу ентитетске линије.

Након састанка у Купресу, у Канцеларији начелника општине Ливно, одржан је састанак с начелником Луком Челаном и његовим сарадницима. Тема разговора била је стање у сектору земљишне администрације у општини Ливно, а посебно активности на реализацији Пројекта регистрације некретнина, припреми за наставак активности премјера и успоставе катастра некретнина и земљишне књиге на подручју општине Ливно, завршетак започетих активности на комасацији земљишта на подручју општине Ливно, као и на припреми и имплементацији успоставе адресног регистра општине Ливно.

Natrag