ПОСЈЕТА ОПЋИНИ ДОБРЕТИЋИ - ФГУ

Новости преглед

ПОСЈЕТА ОПЋИНИ ДОБРЕТИЋИ

12.11.2021 13:40

Састанак на којем су учествовали директор Управе госп. Жељко Обрадовић и начелник опћине Добретићи госп. Иво Чакарић са сарадницима је одржан 11.11.2021. године у просторијама опћине Добретићи.

На састанку је било говора о тренутном активностима сектора земљишне администрације опћине Добретићи и пројектима који се реализују на територији опћине. Једна од приоритетних активности је, као и за већи број опћина Федерације Босне и Херцеговине, наставак излагања података катастра некретнина на јавни увид и стављање у службену употребу.

Завршен је пројекат адресног регистра, а разговарало се и о дигиталном архиву и регистру цијена некретнина.

Изражено је задовољство досадашњом сарадњом с обје стране а договорене су и смјернице за имплементацију пројеката у наредном периоду.

Natrag