Посјетa Министрице финансија ФБиХ Федералној управи за геодетске и имовинско-правне послове - ФГУ

Новости преглед

Посјетa Министрице финансија ФБиХ Федералној управи за геодетске и имовинско-правне послове

29.03.2018 16:11

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је дана 28. марта 2018. године одржан састанак представника управе на челу са директором госп. Жељком Обрадовићем са Министрицом финансија Федерације Босне и Херцеговине гђом. Јелком Милићевић.

Тема разговора је била имплементација тренутних и припрема нових пројеката Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове. Директор управе госп. Жељко Обрадовић је заједно са сарадницима представио тренутне актуелности гледе хармонизације података између земљишне књиге и катастра који се проводи кроз Пројекат регистрације некретнина ФБиХ- РЕРП. У пројекат је укључено 55 политичких опћина ФБиХ а до сада је 515000 власника ријешило питања укњижбе својих некретнина. Пројекат траје до 31. јануара 2020. али се због велике заинтересираности и добрих резултата очекује и наставак пројекта. Ништа мање нису значајне ни активности гледе успостављања катастра некретнина кроз наставак излагања, комасације и дигиталног архива.

Директорица ЦИЛАП пројекта гђа. Анђа Зимић је представила активности гледе успоставе адресног регистра, регистра цијена некретнина, нивелмана високе тачности који се проводе у склопу ЦИЛАП пројекта.

Natrag